Покана за представяне на проек...

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Покана за представяне на проектни предложения, посветена на образованието, вече е отворена!

question.png

Ръководството за кандидатстване за проекти по Приоритет 3: „Образован регион, специфична цел 4.2 – Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда!’ вече е достъпно за кандидатите!

Днес, 7ми май 2024 г., стартираме отворената покана, посветена на проекти по Приоритет 3: Образован регион, Специфична цел 4.2 –„Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда!“

15 000 000 евро са отпуснати за проекти, фокусирани върху образованието по Приоритет 3, Специфична цел 4.2!

Можете да намерите всички подробности и правила относно процеса на подаване на кандидатури чрез електронната система Jems в Ръководството за кандидатстване и приложените документи, достъпни за справка тук.

Моля, имайте предвид, че вашата кандидатура трябва да бъде изпратена само в електронен формат, чрез електронна система Jems, която може да бъде достъпна тук: https://jems-robg.mdlpa.ro/ 

Освен това имайте предвид, че е много важно да идентифицирате и подадете заявлението в съответния раздел на Jems, посветен на поканата:

• Проект с малък мащаб – Call 3_Specific Objective_Small Scale Projects
• Твърд проект – Call 3_Specific Objective_Hard Projects
• Меки проект - Call 3_Specific Objective_Soft Projects


Крайният срок за подаване на заявления в Jems е 9ти септември 2024 г., 13:00!
За последните актуализации, моля, следете нашия уебсайт и страницата ни във Facebook: https://www.facebook.com/RomaniaBulgariaCbcProgramme